POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

Moto: „Relaţii de calitate, afaceri de succes.”

MATEROM este o afacere de familie, cu capital integral românesc,  un grup de companii  din  TOP-ul  distribuitorilor de piese auto si reprezentanțe auto  din România, care  aplică şi dezvoltă un management ştiinţific, modern, utilizând  o combinație între: managementul prin proiecte, managementul prin obiective și managementul prin bugete.

Obiectivele generale ale firmei noastre sunt:

 • Respectarea legilor statului și a legilor morale;
 • Bunăstarea personalului angajat și a familiilor lor, investim în oameni și urmărim retenția angajaților pe termen lung;
 • Relaţii de lungă durată cu furnizori care oferă încredere, produse şi servicii de înaltă calitate;
 • Creşterea continuă a cotei de piață, urmărind satisfacția clienților noștri;
 • Respectăm echilibrul între cele trei domenii fundamentale ale fiinţei umane:
  • Dimensiunea spirituală
  • Dimensiunea sufletească;
  • Bunăstarea materială;

În vederea îndeplinirii eficace a obiectivelor majore ale firmei, acordăm respect sporit şi grijă faţă de toate categoriile de

resurse: umane, informaţionale, financiare şi materiale.

Conducerea firmei practică un management democratic-participativ, implicăm întregul colectiv în procesul de inovare,

stilul de management este reflectat inclusiv prin forma şi structura organigramei.

Considerăm că, pentru a putea deveni un manager de succes, sunt necesare următoarele calităţi:

 • Să fie vizionar;
 • Să fie promotor al schimbării;
 • Să înveţe în permanenţă, apoi deschis să-și instruiască colegii;
 • Să aibă capacitatea de asumare a riscului;
 • Să impună un sistem de valori;
 • Să aibă încredere în oameni;
 • Să caute ajutorul şi voia lui Dumnezeu;

Deviza lideilor noștri este: "Cel care dorește să dețină autoritatea trebuie  să o folosească  în beneficiul   subordonaților săi”. Educaţia şi pregătirea continuă a personalului este pentru noi o prioritate, investim în oameni și le oferim ocazii pentru a învăța în cadrul formal sau informal. Investim în fiecare membru al echipei noastre, ajutăm fiecare coleg să-și dezvolte abilitățile profesionale și personale, oferim oportunități de promovare fără discriminare având în vedere ca cerințele din fișa de post să fie îndeplinite, iar valorile companiei să fie respectate.

Promovarea personalului in funcții de conducere, în cadrul firmei noastre, se face de regulă din interiorul organizaţiei, iar accesul la funcţia de şef departament fiind posibilă numai după minim doi ani de activitate în cadrul organizaţiei.

Considerăm motivarea personalului ca fiind factor determinant în obţinerea rezultatelor.

Utilizăm un sistem de salarizare, prin care angajatul este plătit în acord individual sau global, în funcţie de postul pe care îl ocupă, raportat la veniturile nete și la performanța individuală.
Politica MATEROM din punct de vedere logistic este ca distribuţia să fie realizată de parcul auto propriu.

Clientul este considerat cea mai importantă componentă a afacerii noastre, astfel buna noastră organizare , retenția și satisfacția personalului este în scopul  creşterii gradului de mulțumire al clientului şi dezvoltării de relaţii interumane armonioase.

Practicarea unui management de calitate va conduce, cu siguranţă, la satisfacţia şi fidelizarea clienţilor noştri.

Târgu Mureş
14 Iulie 2022

Director general
Baciu Ioan Matei